Rad HDAIL

HRVATSKO DRUŠTVO ZA ANESTEZIOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE –HDAIL


Osnivanje Sekcije (Društva) za anesteziologiju Zbora liječnika Hrvatske
Anesteziolozi i specijalizanti iz anesteziologije uputili su zahtjev Upravnom odboru Zbora liječnika Hrvatske da im odobri osnivanje Sekcije za anesteziologiju. U to vrijeme (godine 1962.) u Hrvatskoj je bilo 26 specijalista i specijalizanata iz anesteziologije te oko 20 liječnika kirurških struka koji su također izvodili anesteziju. Članovi organizacijskog odbora bili su: dr. Jagoda Bolčić-Wickerhauser, dr. Neda Butigan, dr. Mladen Car, dr. Đurđa Klaić i dr. Ljubomir Ribarić. Profesor dr. Andrija Longhino (kirurg, bavio se i anestezijom) bio je također jedan od inicijatora osnivanja Sekcije za anesteziologiju i dao je veliku potporu anesteziolozima prilikom osnivanja Sekcije.

Osnivačka skupština Anesteziološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske održana je u velikoj dvorani Zbora u Šubićevoj ulici broj 9, 25. travnja 1962.
Program osnivačke skupštine bio je:
1/ prof. dr. A. Longhino: Pozdravna riječ
2/ biranje radnog predsjedništva i kandidacijske komisije
3/ dr. LJ. Ribarić: Značenje anesteziologije
4/ dr. M. Hromadko: Razvitak anesteziologije, njeno postojeće stanje i perspektive
5/ biranje odbora Anesteziološke sekcije
6/ dr. S. Slijepčević: Depolarizirajuće relaksacije
7/ dr. J. Bolčić-Wickerhauser: Moderna terapija besvjesnih stanja
8/ dr. N. Butigan: Anesteziologija u ambulantnoj praksi.

Sekcija je imala 8 specijalista-anesteziologa i 18 specijalizanata anesteziologije, te 20 liječnika drugih specijalnosti koji su se “bavili anestezijom” uz svoju osnovnu specijalnost.

Predsjednici Sekcije bili su: Ljubomir Ribarić, (1962 – 1970.)
Jagoda Bolčić-Wickerhauser, (1970 – 1974.)
Maša Formanek, (1974 – 1978.)
Vlasta Lederer, (1978 – 1984.)
Edvard Peruško, (1984 – 1986.)
Ivan Janjić, (1986 – 1990.)
Višnja Majerić-Kogler, (1990 – 1996.)
Mara Biondić-Stipanić, (1996 – 2002.)
Mladen Perić, (200 – 2010.)

Sekcija je sudjelovala u osnivanju Udruženja anesteziologa Jugoslavije. Udruženje je formirano prilikom I. intersekcijskog sastanka anesteziologa u Beogradu, (20. svibnja 1962.), i to od Zbora liječnika Hrvatske (ZLH), Slovenskog zdravniškog društva i Srpskog lekarskog društva.
Nakon osnivanja Sekcije za anesteziologiju u prostorijama ZLH održavani su stručni sastanci nekoliko puta na godinu, poslije se broj sastanaka smanjio, ali su se redovito održavali intersekcijski sastanci i Simpozij Intenzivna medicina od godine 1976.
Prvi Simpozij “Intenzivna medicina” organizirala je prim. dr. Maša Formanek 1976., koja je u to vrijeme bila predsjednica Sekcije za anesteziologiju ZLH. Simpoziji su održavani u Zagrebu osim 1987. godine kada je Simpozij održan u Zadru (150-a godišnjica izvođenja prve narkoze na području Hrvatske). Održan je 36 simpozija tijekom 37 godina. Ratne, 1991. godine simpozij nije održan zbog oružane agresije na Republiku Hrvatsku.
Sekcija za anesteziologiju ZLH organizirala je IV. intersekcijski sastanak na Plitvičkim jezerima godine 1972., II. kongres anesteziologa Jugoslavije u Opatiji 1973., IX. intersekcijski sastanak u Dubrovniku 1979. i XIII. godišnji sastanak anesteziologa Jugoslavije u Zagrebu 1984. Anesteziolozi Hrvatske bili su aktivni sudionici na svih 6 kongresa anesteziologa Jugoslavije te na 18 intersekcijskih sastanaka anesteziologa Jugoslavije.
Na IV. intersekcijskom sastanku Udruženja anesteziologa Jugoslavije na Plitvicama 1972., utemeljena je “Nagrada dr. Ive Bettini”. Nagrada “Dr. Ive Bettini“ je dodjeljivana u obliku medalje, koju je izradio akademski kipar Vanja Radauš, i koja na licu prikazivala božicu sna Selenu koja spava na mjesecu, a iznad lika božice sna nalazio se natpis ZADAR 1847. Dr. IVE BETTINI. Na poleđini je bio natpis: NAGRADA NAJBOLJEM RADU IZ ANESTEZIOLOGIJE U SPOMEN PRVE ANESTEZIJE NA PODRUČJU JUGOSLAVIJE. (Uz medalju su dodjeljivane i diplome.)
Nagrada su dobili slijedeći liječnici: Josip Ivanković, ( Opatija 1973.); Mladen Babić, (Nova Gorica 1976.); Mladen Horvat, (Skopje 1978.); Mladena Matuško, (Subotica 1980.); Tomislav Rafaj, (Ohrid 1981.); Vladimir Žmak, (Portorož 1983.); Ante Sekulić, (Zagreb 1984.) i Blanka Srbljinović, (Igman 1985.).
Priznanje ”Medalja dr. Ive Bettini” dodijeljenja je slijedećim anesteziolozima iz Hrvatske: Ljubomiru Ribariću iz Rijeke (1976.), Jagodi Bolčić-Wickerhauser iz Zagreba (1979.) i Boženi Pavičić iz Splita (posmrtno 1981.).

U studenome 1990. Sekcija za anesteziologiju uz pomoć tvrtke “Ohmeda” tiskala je preporuke glede uvjeta rada i nužne anesteziološke opreme koja je potrebna u operacijskim dvoranama. U uređivačkom odboru bili su: prim. dr. sc. Višnja Majerić-Kogler, prim. dr. Edvard Peruško, dr. Ante Sekulić i dr. Nevenka Hodoba.
Godine 1991. došlo je do otvorene oružana agresije na Republiku Hrvatsku i do raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i tako je došlo do prekida svih zajedničkih aktivnosti među republičkim udruženjima. U mjesecu siječnju 1992. godine Republika Hrvatska postala je međunarodno priznata država.

Aktivnosti Društva nakon osamostaljenja:
- Prvi stručni sastanak anesteziologa Hrvatske, Nečujam (na otoku Šolti), 1992. godine.
- Prvi Kongres anesteziologa Hrvatske, Split, godine 1994.
- Drugi stručni sastanak, Osijek, godine 1996..
- Treći stručni sastanak, Opatija, 1997.
- Drugi Kongres iz anesteziologije, intenzivne i hitne medicine, terapije boli, Opatija, 1998.
- Četvrti stručni sastanak, Pula, 1999. godine.
- Peti stručni sastanak, Zagrebu, 2000. godine.
- Stručni sastanak, Opatija, 2001.).
- Treći Kongres, Dubrovnik 2003.
- Šesti stručni sastanak, Dubrovnik 2004.
- Sedmi stručni sastanak, Varaždin 2005
- Četvrti kongres, Varaždin 2006.
- Osmi stručni sastanak, Dubrovnik 2007.
- Deveti stručni sastanak, Pula 2008.
- Peti kongres, Osijek 2010.
- Simpozij «Intenzivna medicina» održava se svake godine u Zagrebu, kako je ranije napisano.
- Osim u prije navedenim stručnim aktivnostima članovi društva sudjeluju u radu udruge “Alpe-Adria”, te u radu drugih udruženja.
- Društvo je organiziralo Europsko-američke anesteziološke konferencije: 2005., 2007., 2009. i 2011. godine, u Dubrovniku.

Društvo sudjeluje pri donošenju programa i trajanja specijalizacije
Predlaže standarde anesteziološke opreme i medicinske opreme u jedinicama intenzivnoga liječenja. Surađuje s HLZ i Liječničkom komorom.

Nakon 20 godina nastojanja Sekcije za anesteziologiju organiziran je poslijediplomski studij iz anesteziologije, Zagreb - 2000. godine.
U Republici Hrvatskoj osnovan je područni centar Europske fondacije za edukaciju na području anesteziologije – F.E.E.A. (Foundation for European Education Anaesthesiology),. F.E.E.A. Društvo za anesteziologiju i intenzivno liječenje pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske organizira tečajeve poslijediplomskog usavršavanja iz anesteziologije.
Uz novčanu pomoć Svjetske banke Društvo i Katedra za anesteziologiju su organizirali dva poslijediplomska tečaja iz intenzivne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1995/96. i 1996/97.). Tečaj su pohađala 42 polaznika.
Dana 15. veljače 2001. godine osnovana je Sekcija za pedijatrijsku anesteziologiju Hrvatskog društva za anesteziologiju i intenzivno liječenje. Predsjednica je prim. mr. sc. Ljerka Radešić. Ogranak za liječenje boli je prerastao u posebno Društvo Hrvatskog liječničkog zbora.
Sekcija za anesteziologiju a kasnije Hrvatsko društvo za anesteziologiju i intenzivno liječenje potpomogli su tiskanje anesteziološkog časopisa. U Zagrebu je godine 1969. započeo izlaziti časopis „Anaesthesiologia Iugoslavica“, glavna urednica bila je Jagoda Bolčić – Wickerhauser. Uredništvo časopisa bilo je u Hrvatskoj do 1987. godine kada je preseljeno u Beograd. Novi anesteziološki časopis u Hrvatskoj, Acta Anaesthesiologica Croatica, pokrenut je 1997. godine, glavni urednik prvih brojeva bio je Alan Šustić, kasnije Boris Kratofil. Krajem 2002. godine glavni urednik časopisa postao je Mladen Novkoski iz Zagreba, a 2006. godine Igor Genter.
Umjesto F.E.E.A. tečajeva sada se organiziraju C.E.E.A. tečajevi. CEEA (Committee for European Education in Anaesthesiology) tečajeve organizira nacionalno društvo za anesteziologiju u suradnji s akademskim autoritetima u zemlji. U skladu s novim pravilima organizacija tečaja je u nadležnosti Hrvatskog društva za anesteziologiju i intenzivno liječenje Hrvatskog liječničkog zbora (HDAIL-HLZ). Upravni odbor HDAIL-HLZ-a imenovao je Organizacijski odbor u kojem su predstavnici svih katedri za anesteziologiju i eksperti za pojedina područja, te direktora prvog ciklusa od šest modula - doc. prim. dr. Branku Mazul-Sunko. CEEA tečajevi nisu predviđeni za početnike u anesteziologiji, nego prvenstveno za specijaliste i za specijalizante u drugoj polovici specijalizacije.
Hrvatsko društvo za anesteziologiju i intenzivno liječenje primljeno je u članstvo WFSA (World federation of societies of anaesthesiologists - europsko regionalno udruženje).. Nadalje, društvo je primljeno u članstvo: C.E.N.S.A. (Confederation of European National Societies of Anaesthesiology), E.S.I.C.M. (European Society of Intensive Care Medicine), E.S.A. (European Society of Anaesthesiologists), E.A.A. (European Academy of Anaesthesiology, osnovana godine 1978.), F.E.E.A. (Foundation for European Education in Anaesthesiology) i U.E.M.S. (Union of European Medical Specijalists).


UPRAVNI ODBOR HDAIL, (11. VELJAČE 2006.)
doc. dr. sc. MladenPerić (predsjednik HDAIL-a)
dr. sc. Anđelko Korušić (dopredsjednik, prvi
dr. sc. Željko Župan (dopredsjednik, drugi)
dr. med. Zdenko Novotny (tajnik)
mr. sc. Jasminka Kopić (rizničarka)
dr. med. Igor Genter (urednik časopisa)
dr. med. Željko Guštin
dr. sc. Dubravka Ivić
dr. sc. Marko Jukić
prof. dr. sc. Višnja Majerić Kogler
dr. med. Slavica Miler
dr. meed. Selma Pernar
dr. med. Krunoslav Šporčić
dr. med. Ana Tomić-Juraga
dr. sc. Josip Žunić

UPRAVNI ODBOR HDAIL, ( godine 2010.)
Predsjednik
Željko Župan
Prvi dopredsjednik
Ante Sekulić
Drugi dopredsjednik
Biljana Nacevski Bulaja
Blagajnik
Zdenko Novotny
Tajnik
Kristian Deša


Upravni odbor
Nenad Karanović
Edi Karuc
Rikard Lentz
Danijela Debelić
Joško Žaja


Sažeto je prikazan rad Hrvatskog društva za anesteziologiju i intenzivno liječenje Hrvatskog liječničkog zbora.


Autor: Doc. dr. sc. Marko Jukić
21 000 Split, Čiovska 15.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
KBC «Split», Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

Kontakt

  • Adresa : Vinogradska cesta 29, Zagreb
  • E-mail : info@disniput.org
  • Tel : 01 3787 428
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree