Author

stribor

Browsing

Na sjednici Upravnog odbora HLZ-HDZODP održanoj 17.02.2020 prihvaćen je zahtjev kolegice Miroslave Jakšić, dr.med. za razrješenjem s dužnosti tajnice Društva iz osobnih razloga. Kolegica Miroslava Jakšić ostaje članicom Upravnog odbora Društva do kraja tekućeg mandata.

S obzirom na kratak period za uvođenje novog člana Društva na funkciju tajnika, do kraja tekućeg mandata funkciju tajnice će obavljati predsjednica Društva doc.prim.dr.sc. Tatjana Goranović, dr.med.

Kolegici Miroslavi Jakšić zahvaljujemo na dvoipogodišnjem obnašanju dužnosti tajnice Društva i  želimo puno uspjeha u daljnjem radu.

Na sjednici Upravnog odbora HLZ-HDZODP-a održanoj 17.02.2020. prihvaćen je elektronički zahtjev kolege Dalibora Zdenčara, dr.med. za razrješenjem s dužnosti člana Upravnog odbora Društva iz osobnih razloga.

Kolegi Daliboru Zdenčaru zahvaljujemo na obnašanju dužnosti člana Upravnog odbora Društva i želimo puno uspjeha u daljnjem profesionalnom radu.

 

Toplo preporučujemo udžbenik prof. dr.sc. Nevene Kalezić „ Perioperativna medicina I“ (izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2020.).

Prikaz knjige “Perioperativna medicina 1”

Urednik: prof. dr Nevena Kalezić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu

 

Krajem 2020.g. iz štampe je izašla knjiga ,,Perioperativna medicina 1”, autora i urednika prof. dr Nevene Kalezić, u izdanju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Rukopis je odobren za udžbenik za poslediplomsko i specijalističko usavršavanje lekara na Medicinskom fakultetu u Beogradu.  Knjiga je napisana na 610 strana u B5 formatu, tvrdi povez. Sastoji se od 27 poglavlja (sadržaj u prilogu), od kojih je jedno posvećeno preoperativnoj proceni disajnog puta.

 

Perioperativna medicina je relativno nov termin, uveden pre dvadesetak godina, pod kojim se podrazumeva preoperativna priprema, intraoperativno i postoperativno lečenje hirurških bolesnika. Poznavanje ove problematike od posebnog  je značaja kada su u pitanju pacijenti sa komorbiditetima i drugi visoko-rizični pacijenti. Perioperativnom medicinom se ne bave samo hirurzi i anesteziolozi, koji neposredno učestvuju u operativnom lečenju, već je pristup ovoj problematici multidisciplinaran. U pisanju knjige učestvovalo je 54 autora, od čega 35 anesteziologa, dok su ostali autori hirurzi, internisti i druge specijalističke grane. Većina autora (38) su nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta u Beogradu. Rukopis je namenjen pre svega anesteziolozima i hirurzima, ali i širokom krugu zdravstvenih radnika koji učestvuju u preoperativnoj pripremi i postoperativnom lečenju: lekarima opšte medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kao i lekarima zaposlenim u zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa. Praktično, namenjen je svim specijalnostima i svim mlađim lekarima-specijalizantima na bilo kojoj specijalizaciji.

 

Prof. dr Nevena Kalezić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, specijalista anesteziologije, reanimatologe i intenzivne terapije i specijalista medicine bola, član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, obavljala je i obavlja niz značajnih stručnih i  naučnih funkcija: predsednik (u dva mandata, a zatim počasni predsednik) Sekcije za aensteziologiju, intenzivno lečenje i terapiju bola Srpskog lekarskog društva, član Naučnog veća Akademije medicinskih nauka, član predsedištva Srpskog lekarskog društva, šef Katedre anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, direkor Centra za anesteziologiju i reanimatologiju Kliničkog centra Srbije, načelnik anestezije Centra za endokrinu hirurgiju KCS, glavni i odgovorni urednik časopisa Serbian Journal of Anaesthesia and Intensive Therapy idr. Pored više od 500 naučnih i stručnih publikacija objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima, od čega preko 50 u časopisima sa JCR-liste, do sada je objavila i šest knjiga – udžbenika za poslediplomsku i specijalističku nastavu na Medicinskm fakutetu. Svi njeni udžbenici, pa tako i ovaj, sedmi (Perioperativna medicina 1) pisani su jasnim stilom, prijemčivim za čitanje i učenje. Osim sažetih teorijskih razmatranja, tekstovi obiluju praktičnim preporukama za postupanje u određenim složenim kliničkim situacijama. Sve preporuke bazirane su nanajnovijim Vodičima dobre kliničke prakse, standardima i algoritmima, predloženih i usvojenih od strane vodećih svetskih udruženja i eksperata u toj oblasti. Zato su sve njene knjige štampane u velikim tiražima i imaju i ponovljena izdanja. U toku ove, 2021. godine, očekujemo i drugi deo, “Perioperativnu medicinu 2”, kojom će biti zaokružena materija, potrebna za uspešno perioperativno lečenje složenih bolesnika.

 

Distribuciju i prodaju knjige vodi DONVAS agencija za marketing, izdavaštvo i trgovinu knjigama.

Knjiga se može naručiti putem:

– telefona +381-11-2421834 ili +381 64-1838107

– zahtevom/narudžbom na adresu:

DONVAS agencija za marketing, izdavaštvo i trgovinu knjigama

Bulevar Kralja Aleksandra 314/25, 11050 Beograd, Srbija

– putem e-mail adrese – donvas.ad@gmail.com

Način isporuke (možete dogovoriti telefonom ili mejlom): poštom ili brzom poštom (DHL)

Akcijska (promotivna) cena knjige je 4.200,00 din (35 eura) + troškovi slanja paketa. Plaćanje je, po dogovoru, moguće preko računa (uključujući i virman), poštom, pouzećem ili gotovinski.

 

PERIOPERATIVNA MEDICINA 1.
Sadržaj
1. Osnovni principi perioperativne medicine– Nikac Tomanović, Nevena Kalezić
2. Procena operativnog rizika – Biljana Miličić, Nevena Kalezić 3. Procena disajnog puta –Nevena Kalezić, Marina Stojanović, Tjaša Ivošević, Tijana Nastasović, Mirko Lakićević, Maja Stojanović
4. Minimum/optimum laboratorijskih analiza za operativno lečenje – Marija Plješa-Ercegovac, Nevena Kalezić
5. Procena obima perioperativnog monitoringa – Dragan Đorđević, Ivo Udovičić, Goran Rondović, Slađana Trpković, Snjeţana Zeba, Nevena Kalezić
6. Specifičnosti procene operativnog rizika i preoperativne pripreme pedijatrijskih pacijenata – Dušica Simić, Marija Stević
7. Specifičnosti procene operativnog rizika i perioperativnog lečenja gerijatrijskih pacijenata – Nevena Kalezić, Vesna Jovanović, Nemanja Dimić, Ana Sekulić, Svetlana Srećković, Aleksandar Pavlović
8. Malnutricija i perioperativna nutritivna terapija- Ana Popadić, Marina Panišić
9. Perioperativno lečenje gojaznih pacijenata – Miloš Bjelović, Sneţana Polovina, Nevena Kalezić
10. Specifičnosti perioperativnog lečenja gojazne dece – Dragana Lekić
11. Specifičnosti perioperativnog lečenja onkoloških i imunodeficijentnih pacijenata – Ana Cvetković, Ivan Marković, Aleksandar Pavlović, Nevena Kalezić
12. Preoperativna priprema i perioperativni tretman bolesnika sa rizikom od alergijskih reakcija – Aleksandar Pavlović, Slađana Trpković, Vesna Tomić – Spirić, Nevena Kalezić
13. Procena obima intraoperativnog krvarenja i strategije za smanjenje rizika i nadoknadu volumena – Nemanja Dimić, Nebojša Savić, Nikola Stanković, Vladan Ţivaljević, Ivan Paunović, Nevena Kalezić
14. Antikoagulantna i antitrombocitna terapija – principi ukidanja, premošćavanja i ponovnog uvođenja u perioperativnom periodu – Ksenija Stevanović, Nevena Kalezić
15. Koncept ERAS – Mirko Lakićević, Dejan Stevanović, Dragoš Stojanović, Nebojša Mitrović, Damir Jašarović, Nevena Kalezić
16. Akutni zastoj srca i kardiopulmonalna reanimacija u perioperativnom periodu – Aleksandar Pavlović
17. Neposredan postoperativni period i specifičnosti lečenja bolesnika u jedinici za postanestezijski nadzor – Slađana Trpković, Ana Sekulić, Nevena Kalezić
18. Premedikacija – značaj u minimiziranju intraoperativnih komplikacija – Radmila Karan, Nataša Kovačević Kostić, Anka Tošković, Nevena Kalezić
19. Proceduralna sedacija i analgezija – Biljana Miličić, Nevena Kalezić
20. Predikcija, prevencija i tretman perioperativnih komplikacija – Nemanja Dimić, Srđan Sanja Melentijević, Ksenija Stevanović, Tjaša Ivošević, Marina Stojanović, Nevena Kalezić
21. Postoperativna mučnina i povraćanje – značaj, prevencija i lečenje – Nevena Kalezić, Ksenija Stevanović, Radmila Karan, Nikola Stanković, Milica Karadţić-Kočica, Hristina Ugrinović
22. Procena rizika za postoperativni delirijum i postoperativne kognitivne poremećaje, prevencija i lečenje – Bojan Bagi, Nevena Kalezić
23. Značaj postoperativnog bola i strategije za prevenciju i lečenje – Miroslava Pjević
24. Specifičnosti postoperativnog bola i analgezije u dečjem uzrastu – Vesna Stevanović, Maja Šujica
25. Poremećaji acidobazne ravnoteže u perioperativnom periodu – Nevena Kalezić, Dragana Unić Stojanović, Dušica Simić
26. Značaj fizikalne medicine i rehabilitacije u perioperativnom tretmanu – Sanja Tomanović Vujadinović
27. Principi informisanja pacijenta i porodice o dijagnozi, toku i ishodu lečenja – Ivan Dimitrijević, Sreten Vićentić, Biljana Drašković, Goran Rakić, Nevena Kalezić

Toplo preporučujemo priručnik doc. prim. dr.sc. Morene Milić i doc.prim.dr.sc. Tatjane Goranović „ Osnovna načela anesteziologije i reanimatologije“ (izdavač je Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, 2019.).

RIJEČ AUTORICA

Radeći godinama s mladim zdravstvenim djelatnicima i studentima koji prvi put ulaze u kirurške dvorane i susreću se s anestezijom bolesnika, nametnula se ideja i koncept pisanja priručnika koji će biti uvod u kliničku teoriju i praksu i objasniti načela na kojima se temelje suvremeni anesteziološki i reanimacijski postupci.

U ovom priručniku opisuju se prijeoperacijska priprema, praćenje bolesnika za vrijeme anestezije i neposredno nakon nje. S obzirom da pojedini bolesnici nakon operacijskog zahvata nastavljaju liječenje u jedinicama intenzivne medicine, uvrstile smo i poglavlje o osnovnim načelima liječenja u toj jedinici. Na kraju ovog priručnika nalazi se poglavlje o reanimaciji, koju bi svaki zdravstveni djelatnik u bitnom trenutku trebao pravilno primijeniti, za što je potrebno redovno obnavljati znanje i vještine. Iako je knjiga prvenstveno namijenjena studentima, nadamo se da će većini zdravstvenih djelatnika čije profesionalno zanimanje zahtijeva osnovno poznavanje principa anestezije, pomoći da nađu odgovore na svoja pitanja.

I na kraju, svjesne smo da u 21. stoljeću, od prvog dana kad smo počele skupljati materijale za pisanje ovoga priručnika do danas, produkcija novih znanja neprestano raste. Uz tiskane materijale, informacije su dostupne uz pomoć mnogih i različitih elektroničkih medija, koji imaju tehničku prednost lakšeg pohranjivanja i bržeg obnavljanja. No, za širu raspravu je pitanje što sadržajno takvi elektronički mediji prenose i koliko se njima doista i koristimo. Stoga smatramo da će još uvijek i ovaj tiskani priručnik pronaći svoje mjesto u suvremenoj edukaciji.

Priručnik ne bi bio ovo što je bez velike pomoći specijalistica anesteziologije i supspecijalistica intenzivne medicine prim. dr. Ivane Tudorić Đeno i dr. Bibiane Vitković i specijalizanata anesteziologije dr. Davida Dedića i dr. Maria Nikolića koji su nam pomogli sažeti ta široka znanja u prihvatljiv obujam.

Zahvaljujemo recenzentima na korisnim sugestijama u poboljšanju teksta priručnika. Želja nam je da njime prvenstveno prenosimo temelje na kojima funkcionira znanost o anesteziji i reanimaciji u kliničkoj praksi, i da u svima koji uzmu u ruke ovaj priručnik pobudimo motivaciju za detaljnje traženje novih saznanja.

Doc. prim. dr .sc. Morena Milić dr. med.
specijalistica anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
specijalistica hitne medicine
uža specijalistica intenzivne medicine

Doc. prim. dr. sc. Tatjana Goranović dr. med.
specijalistica anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
uža specijalistica intenzivne medicine

Sadržaj:

1. Uvod: upoznavanje sa anestezijom, kratki povijesni pregled
Morena Milić
2. Prijeoperacijska priprema bolesnika
Morena Milić
3. Praćenje vitalnih funkcija bolesnika
Morena Milić
4. Opća anestezija
David Dedić, Morena Milić
5. Regionalna anestezija
Ivana Tudorić, Morena Milić
6. Kako se izvode pojedine vrste anestezije
Tatjana Goranović, Morena Milić
7. Komplikacije pri anesteziji
Tatjana Goranović
8. Boravak bolesnika u sobi za buđenje
Tatjana Goranović
9. Analgezija
Morena Milić
10. Jedinica intenzivne medicine
Bibiana Vitković, Tatjana Goranović
11. Reanimacija
Mario Nikolić, Morena Milić
12. Provjera znanja
13. Popis oznaka i kratica
14. Literatura

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.