Toplo preporučujemo priručnik doc. prim. dr.sc. Morene Milić i doc.prim.dr.sc. Tatjane Goranović „ Osnovna načela anesteziologije i reanimatologije“ (izdavač je Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, 2019.).

RIJEČ AUTORICA

Radeći godinama s mladim zdravstvenim djelatnicima i studentima koji prvi put ulaze u kirurške dvorane i susreću se s anestezijom bolesnika, nametnula se ideja i koncept pisanja priručnika koji će biti uvod u kliničku teoriju i praksu i objasniti načela na kojima se temelje suvremeni anesteziološki i reanimacijski postupci.

U ovom priručniku opisuju se prijeoperacijska priprema, praćenje bolesnika za vrijeme anestezije i neposredno nakon nje. S obzirom da pojedini bolesnici nakon operacijskog zahvata nastavljaju liječenje u jedinicama intenzivne medicine, uvrstile smo i poglavlje o osnovnim načelima liječenja u toj jedinici. Na kraju ovog priručnika nalazi se poglavlje o reanimaciji, koju bi svaki zdravstveni djelatnik u bitnom trenutku trebao pravilno primijeniti, za što je potrebno redovno obnavljati znanje i vještine. Iako je knjiga prvenstveno namijenjena studentima, nadamo se da će većini zdravstvenih djelatnika čije profesionalno zanimanje zahtijeva osnovno poznavanje principa anestezije, pomoći da nađu odgovore na svoja pitanja.

I na kraju, svjesne smo da u 21. stoljeću, od prvog dana kad smo počele skupljati materijale za pisanje ovoga priručnika do danas, produkcija novih znanja neprestano raste. Uz tiskane materijale, informacije su dostupne uz pomoć mnogih i različitih elektroničkih medija, koji imaju tehničku prednost lakšeg pohranjivanja i bržeg obnavljanja. No, za širu raspravu je pitanje što sadržajno takvi elektronički mediji prenose i koliko se njima doista i koristimo. Stoga smatramo da će još uvijek i ovaj tiskani priručnik pronaći svoje mjesto u suvremenoj edukaciji.

Priručnik ne bi bio ovo što je bez velike pomoći specijalistica anesteziologije i supspecijalistica intenzivne medicine prim. dr. Ivane Tudorić Đeno i dr. Bibiane Vitković i specijalizanata anesteziologije dr. Davida Dedića i dr. Maria Nikolića koji su nam pomogli sažeti ta široka znanja u prihvatljiv obujam.

Zahvaljujemo recenzentima na korisnim sugestijama u poboljšanju teksta priručnika. Želja nam je da njime prvenstveno prenosimo temelje na kojima funkcionira znanost o anesteziji i reanimaciji u kliničkoj praksi, i da u svima koji uzmu u ruke ovaj priručnik pobudimo motivaciju za detaljnje traženje novih saznanja.

Doc. prim. dr .sc. Morena Milić dr. med.
specijalistica anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
specijalistica hitne medicine
uža specijalistica intenzivne medicine

Doc. prim. dr. sc. Tatjana Goranović dr. med.
specijalistica anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
uža specijalistica intenzivne medicine

Sadržaj:

1. Uvod: upoznavanje sa anestezijom, kratki povijesni pregled
Morena Milić
2. Prijeoperacijska priprema bolesnika
Morena Milić
3. Praćenje vitalnih funkcija bolesnika
Morena Milić
4. Opća anestezija
David Dedić, Morena Milić
5. Regionalna anestezija
Ivana Tudorić, Morena Milić
6. Kako se izvode pojedine vrste anestezije
Tatjana Goranović, Morena Milić
7. Komplikacije pri anesteziji
Tatjana Goranović
8. Boravak bolesnika u sobi za buđenje
Tatjana Goranović
9. Analgezija
Morena Milić
10. Jedinica intenzivne medicine
Bibiana Vitković, Tatjana Goranović
11. Reanimacija
Mario Nikolić, Morena Milić
12. Provjera znanja
13. Popis oznaka i kratica
14. Literatura

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.