Toplo preporučujemo udžbenik prof. dr.sc. Nevene Kalezić „ Perioperativna medicina I“ (izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2020.).

Prikaz knjige “Perioperativna medicina 1”

Urednik: prof. dr Nevena Kalezić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu

 

Krajem 2020.g. iz štampe je izašla knjiga ,,Perioperativna medicina 1”, autora i urednika prof. dr Nevene Kalezić, u izdanju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Rukopis je odobren za udžbenik za poslediplomsko i specijalističko usavršavanje lekara na Medicinskom fakultetu u Beogradu.  Knjiga je napisana na 610 strana u B5 formatu, tvrdi povez. Sastoji se od 27 poglavlja (sadržaj u prilogu), od kojih je jedno posvećeno preoperativnoj proceni disajnog puta.

 

Perioperativna medicina je relativno nov termin, uveden pre dvadesetak godina, pod kojim se podrazumeva preoperativna priprema, intraoperativno i postoperativno lečenje hirurških bolesnika. Poznavanje ove problematike od posebnog  je značaja kada su u pitanju pacijenti sa komorbiditetima i drugi visoko-rizični pacijenti. Perioperativnom medicinom se ne bave samo hirurzi i anesteziolozi, koji neposredno učestvuju u operativnom lečenju, već je pristup ovoj problematici multidisciplinaran. U pisanju knjige učestvovalo je 54 autora, od čega 35 anesteziologa, dok su ostali autori hirurzi, internisti i druge specijalističke grane. Većina autora (38) su nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta u Beogradu. Rukopis je namenjen pre svega anesteziolozima i hirurzima, ali i širokom krugu zdravstvenih radnika koji učestvuju u preoperativnoj pripremi i postoperativnom lečenju: lekarima opšte medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kao i lekarima zaposlenim u zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa. Praktično, namenjen je svim specijalnostima i svim mlađim lekarima-specijalizantima na bilo kojoj specijalizaciji.

 

Prof. dr Nevena Kalezić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, specijalista anesteziologije, reanimatologe i intenzivne terapije i specijalista medicine bola, član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, obavljala je i obavlja niz značajnih stručnih i  naučnih funkcija: predsednik (u dva mandata, a zatim počasni predsednik) Sekcije za aensteziologiju, intenzivno lečenje i terapiju bola Srpskog lekarskog društva, član Naučnog veća Akademije medicinskih nauka, član predsedištva Srpskog lekarskog društva, šef Katedre anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, direkor Centra za anesteziologiju i reanimatologiju Kliničkog centra Srbije, načelnik anestezije Centra za endokrinu hirurgiju KCS, glavni i odgovorni urednik časopisa Serbian Journal of Anaesthesia and Intensive Therapy idr. Pored više od 500 naučnih i stručnih publikacija objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima, od čega preko 50 u časopisima sa JCR-liste, do sada je objavila i šest knjiga – udžbenika za poslediplomsku i specijalističku nastavu na Medicinskm fakutetu. Svi njeni udžbenici, pa tako i ovaj, sedmi (Perioperativna medicina 1) pisani su jasnim stilom, prijemčivim za čitanje i učenje. Osim sažetih teorijskih razmatranja, tekstovi obiluju praktičnim preporukama za postupanje u određenim složenim kliničkim situacijama. Sve preporuke bazirane su nanajnovijim Vodičima dobre kliničke prakse, standardima i algoritmima, predloženih i usvojenih od strane vodećih svetskih udruženja i eksperata u toj oblasti. Zato su sve njene knjige štampane u velikim tiražima i imaju i ponovljena izdanja. U toku ove, 2021. godine, očekujemo i drugi deo, “Perioperativnu medicinu 2”, kojom će biti zaokružena materija, potrebna za uspešno perioperativno lečenje složenih bolesnika.

 

Distribuciju i prodaju knjige vodi DONVAS agencija za marketing, izdavaštvo i trgovinu knjigama.

Knjiga se može naručiti putem:

– telefona +381-11-2421834 ili +381 64-1838107

– zahtevom/narudžbom na adresu:

DONVAS agencija za marketing, izdavaštvo i trgovinu knjigama

Bulevar Kralja Aleksandra 314/25, 11050 Beograd, Srbija

– putem e-mail adrese – donvas.ad@gmail.com

Način isporuke (možete dogovoriti telefonom ili mejlom): poštom ili brzom poštom (DHL)

Akcijska (promotivna) cena knjige je 4.200,00 din (35 eura) + troškovi slanja paketa. Plaćanje je, po dogovoru, moguće preko računa (uključujući i virman), poštom, pouzećem ili gotovinski.

 

PERIOPERATIVNA MEDICINA 1.
Sadržaj
1. Osnovni principi perioperativne medicine– Nikac Tomanović, Nevena Kalezić
2. Procena operativnog rizika – Biljana Miličić, Nevena Kalezić 3. Procena disajnog puta –Nevena Kalezić, Marina Stojanović, Tjaša Ivošević, Tijana Nastasović, Mirko Lakićević, Maja Stojanović
4. Minimum/optimum laboratorijskih analiza za operativno lečenje – Marija Plješa-Ercegovac, Nevena Kalezić
5. Procena obima perioperativnog monitoringa – Dragan Đorđević, Ivo Udovičić, Goran Rondović, Slađana Trpković, Snjeţana Zeba, Nevena Kalezić
6. Specifičnosti procene operativnog rizika i preoperativne pripreme pedijatrijskih pacijenata – Dušica Simić, Marija Stević
7. Specifičnosti procene operativnog rizika i perioperativnog lečenja gerijatrijskih pacijenata – Nevena Kalezić, Vesna Jovanović, Nemanja Dimić, Ana Sekulić, Svetlana Srećković, Aleksandar Pavlović
8. Malnutricija i perioperativna nutritivna terapija- Ana Popadić, Marina Panišić
9. Perioperativno lečenje gojaznih pacijenata – Miloš Bjelović, Sneţana Polovina, Nevena Kalezić
10. Specifičnosti perioperativnog lečenja gojazne dece – Dragana Lekić
11. Specifičnosti perioperativnog lečenja onkoloških i imunodeficijentnih pacijenata – Ana Cvetković, Ivan Marković, Aleksandar Pavlović, Nevena Kalezić
12. Preoperativna priprema i perioperativni tretman bolesnika sa rizikom od alergijskih reakcija – Aleksandar Pavlović, Slađana Trpković, Vesna Tomić – Spirić, Nevena Kalezić
13. Procena obima intraoperativnog krvarenja i strategije za smanjenje rizika i nadoknadu volumena – Nemanja Dimić, Nebojša Savić, Nikola Stanković, Vladan Ţivaljević, Ivan Paunović, Nevena Kalezić
14. Antikoagulantna i antitrombocitna terapija – principi ukidanja, premošćavanja i ponovnog uvođenja u perioperativnom periodu – Ksenija Stevanović, Nevena Kalezić
15. Koncept ERAS – Mirko Lakićević, Dejan Stevanović, Dragoš Stojanović, Nebojša Mitrović, Damir Jašarović, Nevena Kalezić
16. Akutni zastoj srca i kardiopulmonalna reanimacija u perioperativnom periodu – Aleksandar Pavlović
17. Neposredan postoperativni period i specifičnosti lečenja bolesnika u jedinici za postanestezijski nadzor – Slađana Trpković, Ana Sekulić, Nevena Kalezić
18. Premedikacija – značaj u minimiziranju intraoperativnih komplikacija – Radmila Karan, Nataša Kovačević Kostić, Anka Tošković, Nevena Kalezić
19. Proceduralna sedacija i analgezija – Biljana Miličić, Nevena Kalezić
20. Predikcija, prevencija i tretman perioperativnih komplikacija – Nemanja Dimić, Srđan Sanja Melentijević, Ksenija Stevanović, Tjaša Ivošević, Marina Stojanović, Nevena Kalezić
21. Postoperativna mučnina i povraćanje – značaj, prevencija i lečenje – Nevena Kalezić, Ksenija Stevanović, Radmila Karan, Nikola Stanković, Milica Karadţić-Kočica, Hristina Ugrinović
22. Procena rizika za postoperativni delirijum i postoperativne kognitivne poremećaje, prevencija i lečenje – Bojan Bagi, Nevena Kalezić
23. Značaj postoperativnog bola i strategije za prevenciju i lečenje – Miroslava Pjević
24. Specifičnosti postoperativnog bola i analgezije u dečjem uzrastu – Vesna Stevanović, Maja Šujica
25. Poremećaji acidobazne ravnoteže u perioperativnom periodu – Nevena Kalezić, Dragana Unić Stojanović, Dušica Simić
26. Značaj fizikalne medicine i rehabilitacije u perioperativnom tretmanu – Sanja Tomanović Vujadinović
27. Principi informisanja pacijenta i porodice o dijagnozi, toku i ishodu lečenja – Ivan Dimitrijević, Sreten Vićentić, Biljana Drašković, Goran Rakić, Nevena Kalezić

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.